BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Тренд билд ООД е най-динамично развиващата се строителна фирма в областта

Председателят на Областния съвет на КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОП- ПАЗАРДЖИК инж. Иван Делчев поздрави присъстващите строители, проектанти и архитекти и оповести първата награда.

А първата награда е за ФИРМА С ДЪЛГОГОДИШНА ИСТОРИЯ, ОПИТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. Носителят на наградата се избира от областният съвет на КСБ, ОП- ПАЗАРДЖИК. И изборът е за МЕТАЛИКА ООД, ГР. ПАЗАРДЖИК, с управител РОМАН ЦВЕТКОВ.

Следващата награда е за НАЙ-ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ФИРМА. Това е класация, която се базира на публичната част на Централния професионален регистър – данните, за които всички строителни фирми са длъжни да подадат за вписване информация в регистъра или потвърдят позициите си, съгласно Процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС. Три са основните критерия, които формират тази класация – нетните приходи от продажбите, дълготрайни материални активи и средна численост на персонала за предходната финансова 2022 година.

Спрямо подадените данни и отчетен най-висок ръст спрямо 2021г.  победителя в тази категория е фирма: ТРЕНД БИЛД ООД, ГР. ПАЗАРДЖИК, с управител ЦВЕТАН САВОВ.

Същата тази фирма през 2019 година бе номинирана и наградена по същите критерии и в категорията МЛАД СТРОИТЕЛ, с управител под 40г. възраст.

Тази година наградата МЛАД СТРОИТЕЛ се връчва на ХАК – ТАЙМ ЕООД – КОСТАНДОВО, с управител МАРИН РАДАНОВ.

Още преди 16 години се учреди и награда, която в известна степен е аналогична на наградата, която дава Камарата на архитектите – „Сграда на годината“, с тази разлика, че ние решихме нашата награда „Сграда на годината“ да бъде за реализирана такава, докато тази на архитектите е за проект. Това е и основният критерий в този раздел – сградата вече да е реализирана и да е въведена в експлоатация. Но за да сме индивидуалисти нашият конкурс е РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СГРАДА НА ГОДИНАТА Победителите се удостояват с почетен знак в 2 категории – жилищни сгради и промишлени сгради, въведени в експлоатация през 2023 г. Тази година постъпиха за участие три заявления за участие  в категория жилищни сгради. В категория промишлени сгради – няма постъпили участия.

След прецизно журиране на 5 членното жури, с

Председател: Арх. Румен Стефанов – Гл. архитект на града

И членове:

  1. Арх. Петър Мурджев – Председател на РК на КАБ;
  2. Инж. Иван Делчев – Председател на Обл.съвет на КСБ;
  3. Инж. Тодор Калоянов – Председател на РК на КАБ;
  4. Инж. Юлия Желева – Директор на РДНСК, Южен централен район, Сектор Пазарджик

наградата е за:

ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ГАРАЖИ И МАГАЗИНИ,

ПОДОБЕКТИ СГРАДА А И СГРАДА Б

СОФИЯ, РАЙОН СТУДЕНТСКИ,

МАЛИНОВА ДОЛИНА, КВ. 22,

УЛ. ПРОФ. ЖИВКО СТАЛЕВ № 24 А и Б

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОФИЯ ВИЖЪН ЛУКС ООД – СОФИЯ

ПРОЕКТАНТ: ЕСТИ 2 ООД – СОФИЯ

СТРОИТЕЛ: СОФИЯ ВИЖЪН ЛУКС ООД – СОФИЯ

Председателят на журито АРХ. СТЕФАНОВ бе поканен да връчи наградата  на управителя на фирмата РУМЕН ДИМИТРОВ.

И най-важната награда за областното представителство е ЗЛАТНАТА ЛИБЕЛА.

Тази награда  е учредена още 2007 година от първият председател на КСБ, ОП – ПАЗАРДЖИК – ИНЖ. ТЕМЕЛКО ПАМПОВ. Това е награда, която е символ на една добра строителна практика и добър строителен мениджмънт. Победителят се излъчва чрез гласуване от членовете на областното представителство. Победителят получава пластика „ЗЛАТНАТА ЛИБЕЛА“, изработена от ЛЕОН БАБАЧЕВ и е препратка към древноегипетската либела. Копие от пластиката се връчва на носителя всяка година. Оригиналът е за първия победител – фирма ГАРСИ ООД – ПАЗАРДЖИК.

Изборът на строителите  за тази година е на:

СОФИЯ ВИЖЪН ЛУКС ООД – СОФИЯ

С УПРАВИТЕЛИ – РУМЕН ДИМИТРОВ И СВЕТЛОЗАР ХРИСТЕВ

ИНЖ. ДЕЛЧЕВ връчи официално награда на РУМЕН ДИМИТРОВ

и финализира официалната церемония по връчване на наградите за строителство 2023 година с пожелания за здраве, сили и късмет, за реализиране на всички настоящи и много бъдещи проекти през настъпващата нова 2024 година .

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!