BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Тодор Попов: Горд съм, че в Пазарджик успяхме да изпълним на 100% всички обекти, които бяхме заложили по програмата за енергийна ефективност

На кратка церемония пред санирания жилищен блок на ул. „Кочо Честименски“ №22 бе отбелязано приключването на последния обект от строителната програма на Община Пазарджик, свързана с енергийната ефективност по програма „Региони в растеж“.

Преди санирането

След санирането

„Горд съм, че в Пазарджик успяхме да изпълним на 100% всички обекти, които бяхме заложили по програмата за енергийна ефективност“, сподели кметът Тодор Попов и отбеляза, че и този блок е станал по-красив както отвън, така и отвътре.

„Надявам се хората да усетят полезността на това, защото винаги съм казвал, по този начин се намалява енергийния разход както на държавата, така и на всеки един от живеещите в тези жилища. Силно се надявам, че новото правителство ще продължи тази политика, защото тя е политика и на Европа. Всички сме свидетели на големия проблем с енергийните носители, произтичащ от търсенето на енергия, което многократно надвишава предлагането, и то не само в България, не само в Европа, но и в целия свят. Затова енергийната ефективност трябва да стане основен приоритет – така ще си удължим живота на сградите, второ – да подпомогнем нашите съграждани от тези жилища да намалят своите енергийни разходи, което пък води до намаляване на огромния ни разход като държава. Защото само с 2 300 направени блока е намаляла с десетки мегаватчаса мощността, която се ползва.

Оставам с надежда през следващата година да имаме одобрен План за възстановяване и развитие, като в края и или най-късно началото на 2023 година да стартираме мерките за енергийна ефективност, защото в Пазарджик чакат 147 сдружения“, каза още Тодор Попов.

Председателят на сдружението на живеещите в жилищния блок Ангел Дичев благодари на Община Пазарджик, на кмета Тодор Попов, на изпълнителя на строителните дейности и сподели, че няма нито един недоволен от изпълнението на проекта.

„Трябва да кажа, че съм очарован от отзивчивостта на служителите в Община Пазарджик, тъй като по всеки един въпрос откликваха бързо и компетентно“, отбеляза Дичев.

***

Жилищната сграда е санирана по Проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност и достигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция, подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в МЖС, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В резултат на изпълнението на проекта в 21 сгради бяха извършени дейности, свързани с внедряване на енерго-спестяващи мерки, които водят до постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите, вкл. съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

Строително-монтажните работи по сградата на ул. „Кочо Честименски“ №22 включват мерки за енергийна ефективност, в това число: топлоизолация по ограждащите конструкции( фасадни елементи и покрив ) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност, подмяна на дограма и подмяна на стълбищно осветление, ремонт на покрив и осигуряване на достъпна среда съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. СМР са на стойност 287 650,60 лв. без ДДС и са изпълнени от „ТОРИС БГ“ ЕООД, гр. София. Изпълнител на дейностите по упражняване на строителен надзор беше „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пазарджик.

Коментари

Източник: pz-info.com

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!