BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Къде ще се изкупуват охлюви?

РИОСВ–Пазарджик ще приема уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви до 1-ви май 2021 г. До момента са подадени заявления за разкриване на пунктове в с. Главиница, общ. Пазарджик и в с. Виноградец, общ. Септември.

Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за фермерното им отглеждане е регламентирана със Заповед от 9 април 2004 г. на министъра на околната реда и водите.

Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 (видове под регулирано опазване и ползване) на Закона за биологичното разнообразие. Съобразено с биологията на двата сухоземни вида, разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните екземпляри, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците към тях в срок до 1-ви май 2021 г.

В случай, че до 30 юни в складовете останат нереализирани количества, то лицата са длъжни да ги декларират в съответната РИОСВ в срок до 5 юли 2021 г., като след проверка от страна на инспекциите се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ в срок до 25 април 2021 година.

При неизпълнение на законовите разпоредби физическите лица – нарушители се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5 000 лева, съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Коментари

Източник: pz-info.com

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!