BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Възнаграждението на съветниците остава 45% от това на председателя, гласуваха комисиите и правилника си

Възнаграждението на съветниците остава 45% от това на председателя, гласуваха комисиите и правилника си
Председателите на 9 от 10-те постоянни комисии към Общинския съвет в Пазарджик са за съветниците от групата на Тодор Попов, само „Местно самоуправление”, към която се прибави и сигурността ще се председателства от Арлин Антонов. Комисията “Законност” се поема от юриста Златко Митрев, на “Финанси и бюджет” щеф ще е Тодор Тодоров, на “Устройство на територията” – Румен Димитров, на „Екология” – Евгени Абаджиев, на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество – Иван Йорданов, на „Образование и спорт” – Георги Георгиев, на “Здравеопазване” – д-р Никола Пенчев, На “Култура” – Таня Димитрова и на „Жалби” – Венелина Георгиева. От предварително предложения правилник отпадна Комисия за контрол за изпълнение решенията на Общински съвет и мониторинг на обществено възлаганите поръчки.
ГЕРБ получи 3 заместник-председателски места, а БСП – две.
На първото си редовно заседание съветниците приеха Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Гласуването бе глава по глава.  с незначителни промени в текстовете от предходния мандат. Не бе прието предложението на БСП, комисиите да заседават само при наличието на повече от половината си членове и вместо това ще заседават при кворум, след 30 минутно изчакване – при не по-малко от 1/3 от състава. Така трима от общо 9 съветница ще могат да допускат до зала материали за решение. Не бе прието и предложението на Бойка Маринска, комисиите да се оглавяват от съветници с необходимия образователен ценз и придобит опит.  Регламентирано бе, че Общинският съвет може да приема решения за провеждане на местни референдуми и общи събрания, а на съветниците да бъдат налагани санкции за отсъствия от комисии и сесии.

В качеството им на граждани представителина „Демократична България“ направиха две предложения – материалите за комисиите и дневния ред на Съвета да бъдат изпращани на съветниците по електронен път не по-малко от 15 дни преди заседанията, както и сесиите да бъдат излъчвани онлайн. Председателят Хари Харалампиев препоръча тези предложения да бъдат внесени писмено до него, след което да бъдат разгледани от съответните постоянни комисии.

Възнаграждението на съветниците остава 45% от възнаграждението на председателя на Общинския съвет, както през миналия мандат.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!