BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Стрелча: „Всичките прасета на мезета…“, шегичка, проверяват ги ветеринарите

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта африканска чума по свинете и получено писмо  от Областна дирекция безопасност на храните – Пазарджик, уведомяваме жителите на община Стрелча, че започва извършване на проверки от ветеринарно медицинските специалисти в задните дворове. При установяване на отглеждане на свине в стопанства за лични нужди без регистрация на животновъдния обект, неспазване на биосигурност, без идентификация на животните и несъхраняване на документи ще бъдат предприети действия за евтаназия на животните по хуманен начин и налагани санкции от компетентен орган Областна дирекция Безопасност на храните – Пазарджик, съобщиха от Община Стрелча.

Напомняме ви, че всички, които са получили подпомагане за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета, са попълнили декларация, в която са задължени да не населяват личното си стопанство с животни от вида „свине” за период не по- малко от 12 месеца след последната дезинфекция.

Домашни прасета за лични нужди могат да се отглеждат само в регистрирани животновъдни обекти до три броя кастрирани за угояване. Не могат да се отглеждат свиня-майка и некастрирани нерези  в лично стопанство. Животните /прасета/ в животновъдните обекти „лично стопанство“ трябва да са постъпили там от регистрирани ферми за свине, идентифицирани и с ветеринарномедицинско свидетелство.  Фамилна ферма – обект в който се отглеждат до 10 бр. свине майки и приплодите им, но не повече от 200 бр. свине общо;  Индустриална ферма – е обект в който се отглеждат над 10 бр. свине майки.
Изисквания към „Личното стопанство за отглеждане на прасета“ :
 да имат обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, непозволяващ достъпа на други животни и е осигурена защита от гризачи;
 площта за отглеждане на едно животно да е не по-малко от 1 кв.м.;
 мястото, където се отглеждат животните, използваните съоръжения и инвентар трябва да са изградени от материали, които да позволяват почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване и постеля, които да са покрити и заградени;  за храненето и поенето трябва да има осигурени хранителни корита и поилки;
 достъпът на лицата до мястото за отглеждане на прасета и излизането им да се осъществява с работно облекло и обувки, след преминаване през място за дезинфекция;

 да имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.

prase.jpg

Източник: pzdnes.com

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!