BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Стопили сме се с 2700 човека през 2019 г.

С над 2700 души, или с 1.1% намалява населението в област Пазарджик през 2019 година в сравнение с предходната, 2018 г. Това показват данни на Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“. Общият му брой към 31.12.2019 г. е 252 776 (123 715 мъже и 129 061 жени). Година по-рано жителите на областта са били 255 479, а през 2017 г. те са били почти 260 хиляди. Само две области – София (столица) и Кърджали, увеличават населението си през 2019 г. спрямо 2018 г. – съответно с 0.1 и 3.5%. При всички останали области има намаление. Данните показват също, че продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са били 52 708, или 20.9% от населението в областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, като по-силно изразен процесът е сред жените.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.7%, и Варна – 19.2%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 20.0%. Най-висок е този дял в Италия (22.8%), следвана от Гърция (22.0%), Португалия и Финландия (по 21.8%). Общо в девет страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 38 259, или 15.1% от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е 14.4%.

Към тази дата общият коефициент на възрастова зависимост (броят на лицата от населението в „зависимите” възрасти – под 15 и на 65 и повече навършени години) в област Пазарджик е 56.2%. През 2018 г. този коефициент е бил 55.5%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 55.6%, отколкото в селата – 57.2%. Във всички области на страната този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) – 48.1%, като най-неблагоприятно е в областите Видин – 72.4%, Габрово – 68.8%, и Ловеч – 68.1.

С остаряването на населението расте и неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2019 година е 43.8 г.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са – до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 150 507 души или 59.5% от населението за област Пазарджик. Броят му намалява с 2 461 души, или с 1.6% през 2019 г. спрямо предходната година.

Към края на 2019 г. в над трудоспособна възраст са 61 360 души, или 24.3%, а под трудоспособна възраст – 40 909 души, или 16.2% от населението на областта.

Населените места в България към тази дата са 5 257 – 257 градове и 5 000 села (страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини). Без население са 171 населени места, а с жители над 100 хиляди души са шест града в страната, в които живеят 34.6% от населението на страната.

Коментари

Източник: pz-info.com

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!