BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

След проверки на РИОСВ, кмета на Барак и цехове в Калугерово и Мухово се сдобиха с актове

След проверки на РИОСВ, кмета на Барак и цехове в Калугерово и Мухово се сдобиха с актове
През септември експертите на РИОСВ – Пазарджик са извършили 95 проверки на 75 обекта. За констатирани административни нарушения на секторни закони са съставени 4 акта. Издадени са и 24 предписания за отстраняване на несъответствия и предприемане на мерки.
За изпускане на отпадъчни води в р. Селска, със съдържание над максимално допустимите концентрации по показатели „неразтворени вещества“ и „химична потребност от кислород“, е съставен акт по Закона за водите на фирма за рециклиране на отпадъци в Пазарджик.  За заустване на отпадъчни води в р. Тополница, със съдържание над индивидуалните емисионни ограничения, на цех за производство на сливов мус в с. Калугерово, община Лесичово.

Акт по Закона за управление на отпадъците е съставен и на дружество в с. Главиница, община Пазарджик, за нерегламентирано съхранение на отпадъци на площадка, за която няма издаден документ по чл. 35 от ЗУО, а на кмета на община Батак – за непредприети действия за закриване в срок на общинското депо за неопасни отпадъци.

След намесата и по предписания на РИОСВ – Пазарджик през септември са почистени замърсявания с отпадъци в землищата на с. Равногор, община Брацигово и на гр. Стрелча, а цех за галванични покрития в гр. Панагюрище вече събира разделно производствените си отпадъци.

В резерват „Купена”, с цел предотвратяване на незаконна сеч на дърва, през последния месец са проведени две съвместни акции със служители на Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – Пловдив, МВР, РПУ – Пещера. Не са установени нарушения.

 

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!