BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Проект ни представя възможности за финансиране на собствен бизнес


Представители на водещата организация по проект “Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали”, изпълняван в рамките на договор №BG05M9OP001-1.023-0144-C01, ще проведат , съгласно посочения график по-долу, срещи в гр.Пазарджик, с местни представители на целевите групи – безработни и неактивни лица, които се интересуват от възможности за финансиране на собствен бизнес.
На срещите ще бъдат разяснени актуалните схеми за финансиране по програми и финансови инстръменти на ОП «Развитие на човешките ресурси», както и възможностите и изискванията за включване в проектните дейности, които предстоят, включително получаване на безплатни индивидуални консултации.
Също така ще бъде предоставен линеен график по изпълнение на проекта с уточнени следващи стъпки по консултиране, развитие и стартиране на индивидуални бизнес проекти.
Включването в срещите и последващите дейности не задължават участниците за участие в следващите етапи на проекта.
На 25.09.2019 г и на 09.10.2019г. от 11.00 часа в „Туристически информационен център “ Велинград, площад „Свобода“ №1, за контакт и информация: тел. 0878740148

На 28.09.2019 от 10:30 и 09.10.2019 г от 14.30 часа в „Бизнес център“ Пазарджик, бул.България № 57 , ет.3, офис 301 , за контакт и информация тел: 0878740148

Този документ е създаден в рамките на договор №BG05M9OP001-1.023-0144-C01, проект: „Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали”,
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд

Коментари

Източник: pz-info.com

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!