BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Показват ни как да кандидатстваме по проекти в Пазарджик и Велинград

Показват ни как да кандидатстваме по проекти в Пазарджик и Велинград
След Велинград и в Пазарджик ще бъдат представени схеми за кандидатстване по актуални проекти и идеи за започване на собствен бизнес. Представители на водещата организация по проект “Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали”, изпълняван в рамките на договор №BG05M9OP001-1.023-0144-C01, ще проведат , ще направи среща в гр.Пазарджик с местни представители на целевите групи – безработни и неактивни лица, които се интересуват от възможности за финансиране на собствен бизнес.

На 25.09.2019 г. във Велинград се проведе първата такава среща, а втората е на 09.10.2019г. от 11.00 часа в „Туристически информационен център“ в спа столицата, площад „Свобода“ №1 (за контакт и информация: тел. 0878740148).

На 28.09.2019 от 10:30 и 09.10.2019 г от 14.30 часа в „Бизнес център“ Пазарджик, бул.България № 57 , ет.3, офис 301 (за контакт и информация тел: 0878740148).

На срещата ще бъдат разяснени актуалните схеми за финансиране по програми и финансови инструменти на ОП «Развитие на човешките ресурси», както и възможностите и изискванията за включване в проектните дейности, които предстоят, включително получаване на безплатни индивидуални консултации. Също така ще бъде предоставен линеен график по изпълнение на проекта с уточнени следващи стъпки по консултиране, развитие и стартиране на индивидуални бизнес проекти. Включването в срещите и последващите дейности не задължават участниците за участие в следващите етапи на проекта.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!