BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ОИК отказа на четири партии да вземат списъци с избиратели за община Пазарджик

ОИК отказа на четири партии да вземат списъци с избиратели за община Пазарджик
Със свое решение Общинската избирателна комисия реши, че община Пазарджик не е извършила нарушение на Изборния кодекс, като е отказала да предостави списъци с имена на избиратели по настоящ адрес на четири партии, които са ги поискали от нея в писмен вид. Решението може да се обжалва.
Сигнал с вх. № 12-ЖС от 18.10.2019г. е постъпил в 18.41 часа, в петък в ОИК – Пазарджик и е бил изпратен по компетентност от ОД на МВР, по повод сигнал до Директора на ОД на МВР- Пазарджик, сектор „ДАНС“, с вх.№312000-14939/18.10.2019г., подаден от ПП „ГЕРБ“, представлявано от Найден Шопов- областен координатор, в който се твърди, че Община Пазарджик, не е изпълнила задължението си да представи списъци на лицата, които са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес, както и да ги публикува в електронен вариант. Прави се искане, сочените списъци да бъдат изискани от община Пазарджик и да се извърши проверка, дали избирателите, вписани в списъка на избирателите по настоящ адрес, отговарят на изискванията на ИК. Съгласно чл.23, ал.1 от ИК общинска администрация по населените места, в които се води регистър на населението, в случая община Пазарджик е длъжна в сроковете по чл.42, ал.2 от ИК да публикува избирателните списъци.

След направена справка на електронния портал на община Пазарджик ОИК- Пазарджик констатира, че избирателните списъци част I са публикувани на 12.09.2019г.; избирателните списъци част II са публикувани на 30.09.2019г. Цитираната в сигнала разпоредба на чл.36 от ИК, се отнася до предоставена от законодателя правна възможност на съответния избирател, да заяви, че желае да гласува по настоящ адрес и да поиска да бъде включен в съответния избирателен списък.

Съгласно ИК, община Пазарджик няма задължение да публикува списък на лицата, които са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес. По отношение на искането, ОД на МВР-Пазарджик сектор „ДАНС“ да изиска от община Пазарджик списък на лицата, които са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес и да се извърши проверка, дали вписаните избиратели, отговаря на изискванията на ИК, следва да се има предвид, че община Пазарджик е спазила изискванията на ИК, казват от ОИК.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!