BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Кандидатите за съдебни заседатели в Пазарджик повече от местата

Кандидатите за съдебни заседатели в Пазарджик повече от местата
Списъкът на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд и Районен съд в Пазарджик публикува на страницата си Общинския съвет. Желаещите да подпомагат работата на съдилищата е общо 62-ма. Те са преминали първия етап от процедурата – по документи. За Окръжен съд документи са подали 33-ма при квота за района от 23-ма. С един по-малко са мераклиите да бъдат заседатели в Районен съд – подадените молби са 29, а квотата е от 30 човека. Предстои в рамките на този месец, временната комисия за избор на съдебни заседатели за мандат 2020-2024 г., да проведе интервю с кандидатите и да предложи за гласуване на заседание на Общинския съвет имената само на 53-ма желаещи от всичките 62-ма. 
Кандидатите трябва да са на възраст от 21 до 68 години, да имат завършено средно образование, да не са осъждани и да не страдат от психически заболявания. 30 съдебни заседатели трябва да предложи Общински съвет – Пазарджик за Районен съд, за Окръжен броят им е 23. Най-малко 10 на сто от лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

По процедурата, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 г., са публикувани на интернет-страницата на Общинския съвет. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Комисията, провела изслушването, съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от Общите събрания на окръжните и апелативните съдилища.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!