BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Днес във Велинград се проведе заключителна пресконференция във връзка с проекта „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград”

На 04 септември 2020 г. от 11:00 часа в сградата на община Велинград (малка зала), намираща се на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух” № 35, бе проведена заключителна пресконференция във връзка с приключването на проект: Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград АДБФП BG16RFOP001-1.037-0004-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.037 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, Приоритетна ос 1Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На заключителната пресконференция присъстваха заместник кметът на община Велинград Светла Томова, инж. Мюмюн Мурад представител на фирма „ЗАПРЯНОВИ – 03 ООД изпълнител на дейностите по инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проекта,  Васил Йорданов – представител на фирма „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД – осъществяваща строителен надзор, Иво Ахчийски представител на фирма „Рубин Комерс“ изпълнител на дейностите по „Информираност и публичност“, Ани Василева директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий, екипът по управление на проекта, гости и представители на медиите.

Всички присъстващи бяха запознати с постигнатите цели и резултати при изпълнението на проектните дейности.

Проект: Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град ВелинградBG16RFOP001-1.037-0004-C01е на обща стойност 802 156.88 лв., от които 681 833.35 лв. /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 120 323.53 лв, /15%/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора бе 30месеца.

Постигната е общата цел на проекта, а именно: Подобрено качество на предлаганите образователни услуги в Полудневна детска градина към СУ “Св. Св. Кирил и Методий” чрез разширение и обновление на материално техническата база на учебното заведение.

Проект Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград

BG16RFOP001-1.037-0004-C01

Материалът Днес във Велинград се проведе заключителна пресконференция във връзка с проекта „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград” е публикуван за пръв път на Истинските новини.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!