BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ДГ „Калина Малина“ с три проекта по „Еразъм+“

Три международни проекта по Програма „Еразъм +“ стартират от тази година в ДГ „Калина Малина“ – Пазарджик. С тях се цели успешен преход и адаптация на децата в училище и формирането на тяхното екологично възпитание и култура, се похвалиха от детското заведение. От началото на октомври стартира двугодишният проект „Малките следи оставят нисък въглероден отпечатък след себе си“ (Little footprints leave low carbon footprint behind”), координатор е Словения, а партньори са Латвия, Испания, Швеция и България. В основата на проекта е заложена концепцията, че колкото по-малко замърсяване се причинява от хората, толкова по-нисък въглероден отпечатък ще оставим след нас.
Децата ежедневно трябва да бъдат мотивирани да ценят природата и да работят за нейното опазване. Изграждането на екологична култура в предучилищна възраст е част от цялостния възпитателно-образователен процес в детска градина „Калина Малина“. Чрез участието на децата в различни дейности на открито, игри и забавления, те ще научат защо е необходимо разделянето на отпадъците, как се извършва тяхната преработка и какъв ще бъде ефектът от това върху природата. 

По втория проект „Чудесата на отпадъците“ (“Wonders of Waste”) ДГ „Калина Малина“ ще си партнира с Исландия, Полша, Турция, Гърция, Норвегия и Италия. Дейностите по проекта са свързани с разпознаването на отпадъците, тяхното намаляване и рециклиране. Децата на практика ще открият и научат как техните действия оказват влияние върху околната среда, ще придобият знания и умения как екологосъобразно да се грижат за природата чрез интелигентно използване на природните ресурси.

Успешният преход от детската градина към училището е една от целите, които сме заложили в третия проект „Ученическият преход през пътеките на образованието“ (“Student Transition in Education Paths”). Координатор е Гърция в партньорство с Австрия, България, Италия, Румъния, Испания, Турция, Португалия.
„Нашата роля като учители, възпитатели и участници в образователния процес е да улесним прехода на децата от детската градина към училището. Особено важно за тях е да се адаптират възможно най-безпроблемно към новата образователна обстановка.“, казват от детската градина.

Партньор на ДГ „Калина Малина“ в дейностите по този проект е НУ “Никола Фурнаджиев“ в гр. Пазарджик. Усилията на двете институции от българска страна ще бъдат насочени именно към преодолявнето на трудностите, които срещат децата при преминаване в следващ образователен етап.

Децата от „Калина Малина“ ще бъдат включени в различни дейности, ще участват в преходни практики с деца и ученици от много държави. Нашите очаквания са бъдещите първокласници да се справят успешно с всички предизвикателства, съпътстващи прехода от предучилищното образование към началното училище.

За пръв път ДГ „Калина Малина“ – Пазарджик участва едновременно в три проекта по Програма „Еразъм +“. Това е отговорност и предизвикателство към целия екип. Проектите ще бъдат реализирани през периода от 2019 до 2022 г. чрез срещи и обучения във всички страни партньори.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!